2016

MARS

FLAGGERMUSEN av Johann Strauss d.y.

Hovedscenen Kimen Kulturhus

Bilder fra Flaggermusen med Opera Trøndelag på Kimen kulturhus i Stjørdal.

MAI

Magisk MiniKarusell for Den Kulturelle Skolesekken i Stjørdal kommune, 1. – 4.trinn

Hjemme hos Eli Arnstad, Konsert i Trønderlåna i Åsvegen 32 på Skatval

Magisk MiniKarusell for Den Kulturelle Spaserstokken og Den Kulturelle Barnehagesekken på Halsen Sykehjem og Kimen Kulturhus

karusellen

JUNI

Rett etter jobb: Opera på Steinkjer i samarbeid med Ofag AS

 

AUGUST

OPERASOMMER

Operagalla på Hovedscenen i Kimen Kulturhus

Bilde fra Operagalla i Kimen 2015

Operetten Sommer i Tyrol av R. Benatzky på Ersgard. Samarbeid med Opera di Setra.

Gjestespill fra Opera di Setra

SEPTEMBER

Eventyrsti i Monsberga

NOVEMBER

Magiske Operabobler på Lokstallen