ANG. CORONAVIRUS

På grunn av unntakstilstand ifbm. COVID-19 og den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, er administrasjonen i Opera Trøndelag ubetjent inntil videre.
Mail leses og besvares.
Vi ber om forståelse for at administrasjonen i Opera Trøndelag ikke kommer til å ha kapasitet til å svare alle så raskt som vi skulle ønske. Etter pålegg fra kommuneoverlegen den 11.03.2020 og i tråd med FHI sine anbefalinger, ble de 3 siste forestillinger av Turandot for å hindre videre smitte av corona-viruset.

Ved forespørsler som haster ring: 99017959

Spørsmål ift. billetter som er bestilt vil følges opp av Kimen Kulturhus.