Bli medlem i otv

Bli medlem av Opera Trøndelags Venner og bidra til å løfte fram operatilbudet – og interessen i Trøndelag!
Medlemspris pr. år: Kr. 200 (medlemmer i Stjørdal Seniorforum, kr. 150)

VIPPS nr. 536315 

Bankkonto (Danske bank) 8674 14 68680

NB: Husk å skrive navn på innbetalingen!!

Formål med venneforeningen
Øke interessen for musikkteater i Trøndelag med utgangspunkt i Opera Trøndelag.

Aktiviteter
1. Sosial møteplass for medlemmene – arrangere temakvelder med opera, foredrag mv
2. Egne medlemsarrangement ifbm. forestillinger av Opera Trøndelag
3. Arrangere medlemsturer til attraktive operaforestillinger
4. Utvikling av sangere gjennom utdeling av talentpris
5. Markedsføring av operatilbud i Trøndelag gjennom sosiale kanaler

Kontakt oss

E-post: [email protected] 

Nettsted: Opera Trøndelags Venner

Lik oss på Facebook – Opera Trøndelags Venner!