«Hjemme hos»

 

Opera Trøndelags konsertserie «Hjemme Hos»;

Eksklusive intimkonserter i privatstuer og hager.

PREMIEREN «Hjemme hos Eli Arnstad»  mai 2016 ble utsolgt!

Høy stemning og stor suksess i stua i Trønderlåna på Skatval.

Lars Eggen, Nina Sætherhaug, Eva Holm Foosnæs presenterte operaperler og andre musikalske herligheter!

 

Følg med for annonsering av neste «Hjemme Hos» – konsert!

 

bilde Dato

bilde Billetter