Om organisasjonen

OPERA TRØNDELAG SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst. Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter.  Opera Trøndelag er en viktig medspiller i nettverket «OperaNorge» og har gjennom mange år hatt et synlig samarbeid med næringsliv og offentlige instanser. Selskapet har betydelig aktivitet  gjennom året og forvalter et stort antall aktører.

Distriktsopera-modellen er bygd på samspill mellom profesjonelle og amatører. Frivillighet og dugnad er viktige elementer i gjennomføring av aktiviteter.

Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

Administrasjonen er lokalisert i Stjørdal på «Operaloftet» i Kjøpmannsgata 17.

Administrasjonen har 3 faste ansatte:

Produksjonsleder/Leder for Operaskolen: Anne Spets

Administrasjonssekretær: Sissel Norberg

Operasjef: Randi Spets

 

Det søkes fra 2019 etter ny daglig leder for Opera Trøndelag. Trykk HER for å komme direkte til Finn-annonsen.

Rekrutteringen skjer i samarbeid med Jobzone.

 

Regnskapsfører: Mari Myrholdt v. Sparebank1 Regnskapshuset

Revisor: BDO

Styret for Opera Trøndelag 2018 – 2019:

Leder: Torbjørn Skjerve

Styremedlemmer: Kjell Fosse, Dordi Mortensen, Anne Sophie Hunstad, Are Hembre

Varamedlemmer: Gerd Janne Kristoffersen, Aase Sætran, Torunn Herje

Valgkomitè: Ole Teodor Hofstad, Bjørn-Ove Slind, Gunn Iren Berg Svendsen