Om oss

KONTAKTINFO:

[email protected]

Tlf. 74 82 18 66

Postadresse: Postboks 357, 7501 Stjørdal

Faktura: EHF evt. [email protected]

Besøksadresse: Operaloftet, Kjøpmannsgata 17, Stjørdal, 2.etg

(inngang fra baksiden)

Åpningstider kontor: Mandag – fredag 10:00 – 15:00

NB: Julestengt fom. 20.12.19 tom. 05.01.20.

OPERA TRØNDELAG SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst. Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter.  Opera Trøndelag er en viktig medspiller i nettverket «OperaNorge» og har gjennom mange år hatt et synlig samarbeid med næringsliv og offentlige instanser. Selskapet har betydelig aktivitet  gjennom året og forvalter et stort antall aktører.

Distriktsopera-modellen er bygd på samspill mellom profesjonelle og amatører. Frivillighet og dugnad er viktige elementer i gjennomføring av aktiviteter.

Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

Administrasjonen er lokalisert i Stjørdal på «Operaloftet» i Kjøpmannsgata 17.

Administrasjonen har 3 faste ansatte:

Produsent og Kunstnerisk Leder: Anne Spets

Administrasjonssekretær: Sissel Norberg

Daglig leder: Lars Eggen

Regnskapsfører: Mari Myrholdt v. Sparebank1 Regnskapshuset

Revisor: BDO

Styret for Opera Trøndelag 2019-2020:

Leder: Bjørgvin Thorsteinsson

Styremedlemmer: Are Hembre, Anne Sophie Hunstad, Trond Halstein Moe, Dordi Mortensen

Varamedlemmer: Kjell Fosse, Audhild Kvam, Torbjørn Skjerve

Valgkomitè 2020: Ole Teodor Hofstad, Bjørn-Ove Slind, Randi Spets