Organisasjon

Opera Trøndelag SA

 

Formål

Foretaket skal drive profesjonell virksomhet innen opera/musikkteater, lokalt og regionalt, etter distriktsoperamodellen.

Foretaket skal spesielt fremme aktivitet hvor barn og unge kan utvikle seg innenfor scenekunst.

Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet.

 

Distriktsoperamodellen er bygd på samspill mellom profesjonelle og amatører. Frivillighet og dugnad er viktige elementer i gjennomføring av aktiviteter.

Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

Opera Trøndelag driver sin egen modell «Operaskolen». Operaskolen ble dannet i 2001.

 

Opera Trøndelag er medlem av organisasjonen OperaNorge.