Samarbeidspartnere

Opera Trøndelag har samarbeidet og har samarbeidsavtaler med:

 

Den Norske Opera & Ballett 

Operaen i Kristiansund

Opera di Setra

Opera Nordfjord

Arktisk Filharmoni

NTNU Institutt for Musikk

Opera Trøndelags Venner

Kimen Kulturhus

Stjørdal Kulturskole

Den Kulturelle Skolesekken (Stjørdal Kommune)

Den Kulturelle Spaserstokken (Stjørdal Kommune)

Eventyrstien (Stjørdal Kommune)

Royal Music Production

Harmonien

Quality Airport Hotel Værnes

Ersgard

Lokstallen (Stjørdal kommune)

Stjørdal Museum Værnes

Hell Catering – cafeen

Hegge Gård

Hjelseng Gård

Stolt Bryggeri

Halsen Skole

OFAG AS

Stjørdal Kulturutvikling

Stjørdal Bibliotek

Steinvikholm Slott v. grunneiere

Riksantikvar

Fortidsminneforeningen, Den Trønderske Avdeling

Stjørdal Kino (tidl.)